بایگانی برچسب‌ها: هنر مدرنیستی

آشنایی با مکاتب ادبی-مدرنیسم

مدرنیسم جنبشی فلسفی و هنری است که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 م. از تحولات گسترده‌ی جامعه‌ی غربی نشات گرفت. این جنبش بازتاب نیازی بود که برای شکل‌گیری انواع جدیدی از هنر، فلسفه و سازمان‌بندی اجتماعی پدید آمده بود؛ بازتابی از جهان صنعتی نوظهور، تمدّن شهری، تکنولوژی‌های جدید و جنگ. گرچه تجدد […]
lightbox