بایگانی برچسب‌ها: ویکتور فرانکل

جملاتی از کتاب انسان در جستجوی معنا

 طی جنگ جهانی دوم در کنار وحشتی که غرش بمب‌افکن‌ها و صدای رگبار گلوله‌ها در میان مردم ایجاد می‌کرد اردوگاه‌های کار اجباری نیز بذر ترس و اضطراب را در دل زندانیان بخت‌برگشته کاشته بود. اردوگاه‌هایی که بازماندگانش روایت‌های تلخ و دردناکی را از آن روزهای شوم ارائه داده‌اند به‌طوری که شنیدن و خواندن این روایت‌ها […]
lightbox