بیا از کتابچی بگیر

فیزیک

فیزیک علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا – زمان و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، فضا – زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. در نظام آموزشی ایران درس فیزیک از پایهٔ هفتم شروع می‌شود. هرچند مفاهیم ناچیزی از فیزیک در دوران دبستان برای دانش‌آموزان در کتاب علوم تجربی بیان می‌شود. درس فیزیک را باید اصطلاحاً مفهومی – محاسباتی دانست زیرا در این درس با استفاده از مفاهیم و فرمول‌های موجود باید اقدام به حل سوالات کرد. با آگاهی بر یکی از این دو، تقریباً امکان حل سوالات وجود ندارد و هر دو مورد نقش حیاتی را در فیزیک ایفا می‌کنند.

مباحث فیزیک موجود در متوسطهٔ اول

در متوسطهٔ اول، کتاب فیزیک به طور مجزا ارائه نشده و همهٔ مباحث شیمی، فیزیک، زمین‌شناسی و زیست شناسی در قالب کتاب علوم تجربی در هر سه پایهٔ هفتم، هشتم و نهم ارائه شده است. در زیر بخش فیزیک در کتاب علوم تجربی را برای هر سه پایه معرفی کرده‌ایم.

پایهٔ هفتم: در پایهٔ هفتم بیشتر مفاهیم فیزیک مدنظر مولفین کتاب درسی است. مباحث فیزیک پایهٔ هفتم عبارت‌اند از:

·      فصل هشتم علوم تجربی هفتم: انرژی و تبدیل‌های آن

·      فصل نهم علوم تجربی هفتم: منابع انرژی

·      فصل دهم علوم تجربی هفتم: گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

اگر دانش‌آموز ممتاز و یا سخت‌کوشی هستید برای فیزیک هفتم می‌توانید از کتاب فیزیک هفتم انتشارات علامه حلی استفاده کنید. البته همهٔ دانش‌آموزان می‌توانند از کتاب آموزش و آزمون رشادت علوم هفتم انتشارات مبتکران استفاده کنند که کل کتاب علوم را در خود جای داده است.  

پایهٔ هشتم: در علوم هشتم نیز مانند علوم هفتم، بحث مفاهیم فیزیک مطرح بوده که مباحث فیزیک موجود در کتاب علوم تجربی هشتم عبارت است از:

·      فصل نهم علوم تجربی هشتم: الکتریسیته

·      فصل دهم علوم تجربی هشتم: مغناطیس

دانش‌آموزان هشتم می‌توانند از کتاب فیزیک هشتم علامه حلی و یا علوم هشتم تیزهوشان خیلی سبز استفاده کنند.

پایهٔ نهم: در علوم نهم جنبهٔ محاسباتی فیزیک نیز اضافه شده که به مراتب دشوارتر از فیزیک علوم هفتم و هشتم است. این فصول در کتاب علوم نهم عبارت‌اند از:

·      فصل چهارم علوم تجربی نهم: حرکت چیست

·      فصل پنجم علوم تجربی نهم: نیرو

دانش‌آموزان نهم می‌توانند از کتاب فیزیک نهم علامه حلی و یا سیر تا پیاز علوم نهم گاج استفاده کنند.

کتاب‌های فیزیک موجود در متوسطهٔ دوم

دانش‌آموزان نهمی بعد از انتخاب رشته وارد پایهٔ دهم می‌شوند که در برخی از رشته‌ها دارای کتاب فیزیک هستند. پایه‌هایی که دارای کتاب فیزیک هستند به همراه کتاب کمک آموزشی مناسب به شرح زیر است:

فیزیک دهم ریاضی:

·      فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

·      فصل دوم: کار، انرژی و توان

·      فصل سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

·      فصل چهارم: دما و گرما

·      فصل پنجم: ترمودینامیک

کتاب مناسب: فیزیک دهم میکرو رشته ریاضی میکرو انتشارات گاج

فیزیک یازدهم ریاضی:

·      فصل اول: الکتریسیته ساکن

·      فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

·      فصل سوم: مغناطیس

·      فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

کتاب مناسب: فیزیک یازدهم رشته ریاضی تست انتشارات خیلی سبز

فیزیک دوازدهم ریاضی:

·      فصل اول: حرکت بر خط راست

·      فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره‌ای

·      فصل سوم: نوسان و موج

·      فصل چهارم: برهم‌کنش‌های موج

·      فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی

·      فصل ششم: آَشنایی با فیزیک هسته‌ای

کتاب مناسب: فیزیک دوازدهم رشته ریاضی تست انتشارات خیلی سبز (جلد اول، جلد دوم)

کتاب جامع مناسب برای داوطلبان کنکور ریاضی: فیزیک جامع رشته ریاضی انتشارات خیلی سبز

فیزیک دهم تجربی:  

·      فصل اول: فیزیک و اندازه گیری

·      فصل دوم: کار، انرژی و توان

·      فصل سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

·      فصل چهارم: دما و گرما

کتاب مناسب: فیزیک دهم میکرو رشته تجربی میکرو انتشارات گاج

فیزیک یازدهم تجربی:

·      فصل اول: الکتریسیته ساکن

·      فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

·      فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

کتاب مناسب: فیزیک یازدهم رشته تجربی تست انتشارات خیلی سبز

فیزیک دوازدهم تجربی:

·      فصل اول: حرکت بر خط راست

·      فصل دوم: دینامیک

·      فصل سوم: نوسان و موج

·      فصل چهارم: برهم‌کنش‌های موج

·      فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای

کتاب مناسب: فیزیک دوازدهم رشته تجربی میکرو انتشارات گاج (جلد اول، جلد دوم)

کتاب جامع مناسب برای داوطلبان کنکور ریاضی: فیزیک جامع رشته تجربی انتشارات خیلی سبز

فیزیک فنی‌حرفه‌ای و کاردانش: درس فیزیک در رشته‌های زیرگروه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش، برای برخی از از رشته‌ها در پایهٔ دهم و برای برخی از رشته‌ها در پایهٔ یازدهم ارائه می‌شود. فصل‌های این کتاب عبارت‌اند از:

·      فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

·      فصل دوم: مکانیک

·      فصل سوم: حالت‌های ماده و فشار

·      فصل چهارم: دما و گرما

·      فصل پنجم: جریان و مدارهای الکتریکی

کتاب مناسب: فیزیک هنرستان انتشارات اخوان

کتاب‌های پرفروش فیزیک

کتاب‌های جدید فیزیک