ا. سی. گریلینگ (A. C. Grayling)

کتاب‌های ا. سی. گریلینگ

آنتونی کلیفورد گریلینگ نویسنده و فیلسوف انگلیسی است. او بنیانگذارنیوکالج علوم انسانی محسوب می‌شود. کالجی مستقل که در سال ۲۰۱۱ در لندن تاسیس شد. گریلینگ تا سال ۲۰۱۱ به تدریس فلسفه پرداخت. او تاکنون بیش از ۳۰ جلد کتاب در مورد فلسفه و شاخه‌های مختلف آن به تحریر در آورده است. این فیلسوف انگلیسی در آثار خود مفاهمی مانند معرفت‌شناسی، متافیزیک و منطق فلسفی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کتاب‌های پرفروش ا. سی. گریلینگ

کتاب‌های جدید ا. سی. گریلینگ