مهدی‌براتی

کتاب‌های مهدی‌براتی

کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

مدرس فیزیک پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم آموزشگاه کلاسینو

۸ سال سابقه تدریس در بهترین آموزشگاه‌ها و مدارس تهران و ۸ شهر کشور

طراح، مسئول درس و گزینشگر آزمون قلم چی و گاج

مولف کتاب ۸ آزمون جامع تجربی قلم چی
کارشناس علمی کتاب دور دنیا در نیم ساعت گاج

کتاب‌های پرفروش مهدی‌براتی

کتاب‌های جدید مهدی‌براتی