دکتر مجتبی تجلی

کتاب‌های دکتر مجتبی تجلی

دکتر مجتبی تجلی _ متولد ۱۳۵۱ در گناباد _ شغل پزشک


مجموعه داستان کوتاه با عنوان «به‌ترسهایم سلام میکنم » مشتمل بر ۶ داستان کوتاه است.

شامل: سوق تاریک، وقتی سه نفر بودیم،  به‌ترسهایم سلام میکنم،  فِغو، آواز در دامنه تنهایی و ریشه‌ها.

با توجه به فضای سه داستان از مجموعه که به کویر و مردمانش و قنات معطوف است، تصمیم گرفت کتاب را به قنات قصبه گناباد [ میراث جهانی ثبت شده در یونسکو تقدیم ] تقدیم کند و نیمی از عواید فروش آن را به پایگاه اطلاع رسانی قنات قصبه گناباد تقدیم تا در راستای معرفی قنات و فرهنگ سازی استفاده شود.

ضمن اشتغال به حرفه طبابت در نشریات ادبی مختلف همکاری داشته است. شامل داستان، مقالات تحلیلی کتاب و جستارهای فلسفی.

در حال حاضر مشغول نوشتن داستان بلند «بی رَد» می‌باشد که تا پایان سال آینده انشاله به چاپ خواهد رسید.

کتاب‌های پرفروش دکتر مجتبی تجلی

کتاب‌های جدید دکتر مجتبی تجلی