تیاری جونز (Tayari Jones)

کتاب‌های تیاری جونز

تیاری جونز (Tayari Jones) نویسندهٔ چهل و هشت سالهٔ آمریکایی است. او تا امروز تجربهٔ نوشتن پنج رمان را در کارنامهٔ خود دارد. جونز بابت آثارش جوایز و عناوین متعددی کسب نموده؛ از جمله جایزهٔ لیلیان اسمیت که به نویسندگان مبارز علیه نژادپرستی اهدا می‎شود. رمان زندان عروسک اثر تیاری جونز با ترجمهٔ رضا پوینده به تازگی در نشر خوب منتشر شده است.

کتاب‌های پرفروش تیاری جونز

کتاب‌های جدید تیاری جونز