رام چاران

کتاب‌های رام چاران

رام چاران و جولیا یانگ که نویسندگی مشترک کتاب «همیشه روز اول است» را بر عهده داشته‌اند، از جمله مشاوران اقتصادی و بازرگانی مطرح جهان به حساب می‌آیند. رام چاران مشاوری برای مدیران واحدهای تجاری و هیئت‌های مدیره است. دکتر چاران مدرک MBA (مدیریت ارشد کسب و کار) و دکترای خود را از دانشکدهٔ بازرگانی دانشگاه هاروارد گرفته است. جولیا یانگ نیز مشاور قابل اعتماد شرکت‌های معتبر جهانی در زمینهٔ کارآفرینان، بنیانگذاران، مدیر عاملان و مدیران است. یانگ هم مانند چاران تحصیلات خود در رشتهٔ MBA را در دانشکدهٔ بازرگانی دانشگاه هاروارد گذرانده است.

کتاب‌های پرفروش رام چاران

کتاب‌های جدید رام چاران