اوراسیو کاستیانوس مویا (Horacio Castellanos Moya)

کتاب‌های اوراسیو کاستیانوس مویا

اوراسیو کاستیانوس مویا، روزنامه‌نگار و نویسندهٔ هندوراسی است که محوریت غالب آثارش را حقوق بشر و صیانت از آزادی‌های انسانی در بر می‌گیرد. مویا در کودکی به همراه خانواده‌اش به کشور السالوادور می‌رود ولی بعد از چند سال و برای تحصیل آنجا را ترک کرده و به کانادا مهاجرت می‌کند. مدتی بعد باز هم به السالوادور باز می‌گردد. اما پس از نگارش مطالب و مقالاتی بر علیه حکومت و نظام دیکتاتوری این کشور، تبعید می‌شود. او معتقد است که دوری از وطن فرصت زندگی در کشورهای دیگر را برایش فراهم ساخته و باعث آشنا شدنش با فرهنگ‌های متفاوت شده است. مویا تاکنون یازده رمان و پنج داستان کوتاه نگاشته و آثارش به دوازده زبان مختلف ترجمه شده‌اند.

کتاب‌های پرفروش اوراسیو کاستیانوس مویا

کتاب‌های جدید اوراسیو کاستیانوس مویا