کنان جونز (Cynan Jones)

کتاب‌های کنان جونز

کنان جونز سال ۱۹۷۵ در حوالی آبِراِران ولز متولد شد. جونز نویسندهٔ سه رمان است. خستگی (برندهٔ جایزهٔ بِتی ترسک، ۲۰۰۷)، هر چه در ساحل یافتم (۲۰۱۱) و گودال (۲۰۱۴) که برایش جایزهٔ جروود فیکشن آنکاورد را به ارمغان آورد. او همچنین نویسندهٔ پرنده، خون، برف (۲۰۱۲) است؛ رواتی دیگر از افسانهٔ قرون‌وسطایی ولزی. گودال اولین اثر اوست که در ایالات متحده منتشر شد.

کتاب‌های پرفروش کنان جونز

کتاب‌های جدید کنان جونز