انتشارات گل واژه

کتاب‌های انتشارات گل واژه

انتشارات گل واژه با شروع فعالیت خود از ۲۵ سال قبل در جهت تالیف کتاب‌های کمک آموزشی تا به امروز به رشد چشم گیری دست یافته است و هم اکنون جزوات و کتب آموزشی و کمک آموزشی متفاوتی را برای مخاطبان خود منتشر و روانه بازار فرهنگی آموزشی کشور کرده است.

محصولات گل واژه:

جزوات گلبرگ: که شامل مشاوره امتحان، سوالات درس، پاسخ نامه، نکاتی برای یادگیری و تکرار و آزمون می‌باشد.

کتاب‌های کار و تمرین: که شامل کلبه آموزش، تمرین، آزمون پایان فصل، آزمون چهار گزینه ای، ارزشیابی پایانی و پاسخنامه می‌باشد.

کتاب‌های گل پلاس: شامل سنجش آغازین، پیش ازمون، درسنامه، بسته‌های تمرینی، آزمون پایانی، آزمون غنی سازی، آزمون‌های تجمیعی و شناسنامه سوالات می‌باشد.

کتاب‌های طبقه بندی: که شامل ۵ گام برای آموزش می‌باشد.

کتاب‌های پیک آدینه که در ۳۰ شماره برای مرور و یادگیری مطالب آموزش داده شده در طی روزهای هفته و در طول ماه استفاده می‌شود.کتاب‌های پرفروش گل واژه

٪۱۰

گلبرگ زبان انگلیسی دوازدهم

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ زیست شناسی دوازدهم

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ ادبیات فارسی دوازدهم

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ شیمی دوازدهم

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ فیزیک دوازدهم رشته تجربی

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ دین و زندگی دوازدهم رشته انسانی

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ جامعه شناسی دوازدهم

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ ریاضی دوازدهم رشته تجربی

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ عربی دوازدهم

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ تاریخ دوازدهم

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ فلسفه دوازدهم

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ ریاضی یازدهم رشته تجربی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ ریاضی و آمار دوازدهم رشته انسانی

۹۵۰۰ ۸۵۵۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ عربی دوازدهم رشته انسانی

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ ریاضی دهم رشته ریاضی و رشته تجربی

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ شیمی یازدهم

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

گلبرگ زیست شناسی دهم

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید گل واژه