بیا از کتابچی بگیر

انتشارات گل واژه

کتاب‌های انتشارات گل واژه

انتشارات گل واژه با شروع فعالیت خود از ۲۵ سال قبل در جهت تالیف کتاب‌های کمک آموزشی تا به امروز به رشد چشم گیری دست یافته است و هم اکنون جزوات و کتب آموزشی و کمک آموزشی متفاوتی را برای مخاطبان خود منتشر و روانه بازار فرهنگی آموزشی کشور کرده است.

محصولات گل واژه:

جزوات گلبرگ: که شامل مشاوره امتحان، سوالات درس، پاسخ نامه، نکاتی برای یادگیری و تکرار و آزمون می‌باشد.

کتاب‌های کار و تمرین: که شامل کلبه آموزش، تمرین، آزمون پایان فصل، آزمون چهار گزینه ای، ارزشیابی پایانی و پاسخنامه می‌باشد.

کتاب‌های گل پلاس: شامل سنجش آغازین، پیش ازمون، درسنامه، بسته‌های تمرینی، آزمون پایانی، آزمون غنی سازی، آزمون‌های تجمیعی و شناسنامه سوالات می‌باشد.

کتاب‌های طبقه بندی: که شامل ۵ گام برای آموزش می‌باشد.

کتاب‌های پیک آدینه که در ۳۰ شماره برای مرور و یادگیری مطالب آموزش داده شده در طی روزهای هفته و در طول ماه استفاده می‌شود.کتاب‌های پرفروش گل واژه

کتاب‌های جدید گل واژه