بیا از کتابچی بگیر

انتشارات رسا

کتاب‌های پرفروش رسا

عشق ویرانگر
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
آسیب‌شناسی روانی
٪۱۰
۹۸۰,۰۰۰ ۸۸۲,۰۰۰ تومان
روان‌شناسی نفوذ
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
گشایش مسیر
٪۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
روش مدیریت ویل دان
٪۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
اناگرام (شخصیت‌شناسی) در کار و زندگی
٪۱۰
چماق و هویج دیگر کارایی ندارد
٪۱۰
مقاومت شکننده
٪۱۰
۴۸۰,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ تومان
مربیگری به سبک بازی درونی
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
زندگی شادمانه
٪۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
درمان‌های عجیب
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
گفتگوهای حساس
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد
٪۱۰

کتاب‌های جدید رسا

ناموجود
استراتژی رقابتی
٪۱۰
استراتژی رقابتی
مایکل پورتر
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
نگرشی کاربردی بر مدیریت و ارتقای بهره وری
٪۱۰
نگرشی کاربردی بر مدیریت و ارتقای بهره وری
امیر شکاری
۴۵۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان
ناموجود
راهنمای جرأت ورزی برای زنان
٪۱۰
راهنمای جرأت ورزی برای زنان
جولی دی آزودو هنکس
۸۵۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
موجود
روان‌شناسی تربیتی
٪۱۰
روان‌شناسی تربیتی
جان دبلیو. سانتراک
۲۹۰۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان
ناموجود
زمینه روان شناسی سانتراک (جلد اول)
٪۱۰
زمینه روان شناسی سانتراک (جلد اول)
جان دبلیو. سانتراک
۱۵۵۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان
موجود
زندگی علمی در هم تنیدگی با جامعه و تئوری پردازی در علوم اجتماعی
٪۱۰
زندگی علمی در هم تنیدگی با جامعه و تئوری پردازی در علوم اجتماعی
ابراهیم سوزنچی کاشانی
۴۸۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان
موجود
مروری بر خانواده درمانی
٪۱۰
مروری بر خانواده درمانی
هربرت گلدنبرگ
۵۹۰۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰ تومان
موجود
سبک افراد در محل کار
٪۱۰
سبک افراد در محل کار
رابرت بولتن
۸۷۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان
موجود
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
٪۱۰
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
هامون طهماسبی
۸۵۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
موجود
ما همه فروشنده‌ایم
٪۱۰
ما همه فروشنده‌ایم
دانیل اچ. پینک
۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
موجود
کوچینگ آموزشی مشارکتی برای حل مسئله
٪۱۰
کوچینگ آموزشی مشارکتی برای حل مسئله
کتی ا. تال
۷۵۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان