انتشارات اندیشه احسان

کتاب‌های پرفروش اندیشه احسان

٪۱۰
کوچینگ زندگی
۱۱۹۰۰۰ ۱۰۷۱۰۰ تومان
٪۱۰
حکایت کاکتوس
۶۲۰۰۰ ۵۵۸۰۰ تومان
٪۱۰
شیوه‌های کوچینگ کارکنان: بیدارسازی و هدایت انگیزه کارکنان
۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰
قریه
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
داشتن یا شدن به‌سوی زندگی متعادل
۱۴۹۰۰۰ ۱۳۴۱۰۰ تومان
٪۱۰
جان‌های شیفته
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیدگاه اسلام به کسب و کار
۳۱۰۰۰ ۲۷۹۰۰ تومان
٪۱۰
من پنهان
۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰
فرمول موفقیت
۱۰۸۰۰۰ ۹۷۲۰۰ تومان
٪۱۰
تحلیل گفتمان انتقادی
۵۱۰۰۰ ۴۵۹۰۰ تومان
٪۱۰
روش تحقیق پدیدارشناسی
۵۱۰۰۰ ۴۵۹۰۰ تومان
٪۱۰
روش‌های متقاعد نمودن مشتری
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
روش تحقیق روایت‌پژوهی
۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی (مبانی، اصول و مفاهیم)
۱۳۴۰۰۰ ۱۲۰۶۰۰ تومان
جامعه‌شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین
٪۱۰
خلاصه جامع منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
۵۴۰۰۰ ۴۸۶۰۰ تومان
٪۱۰
مفهوم‌پردازی جهان اجتماعی - اصول تحلیل جامعه‌شناختی
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
نمایش رنج تهران در سینمای ایران
۶۶۰۰۰ ۵۹۴۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اندیشه احسان