ارسال رایگان و تخفیف

انتشارات کانون اندیشه جوان

کتاب‌های پرفروش کانون اندیشه جوان

٪۱۰
مکتب تفکیک
۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰
حکمت جاودانه
۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰
سربازان فرمان ده
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
از حاجی واشنگتن تا حاج کاظم: ژانرهای سینمایی در ایران
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
جامه پیامبر: لباس روحانیت
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
مدیرعامل زندگی: مدیریت مرد در خانواده و کارآمدی آن
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
رویای وارونگی: نقد و بررسی سوررئالیسم در ادبیات و هنر
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
پیکرهای کرایه‌ای
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
هری پاتر و غول چراغ جادو
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریک، روشن
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیپلماسی بی‌کراوات
۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰
کارکردهای معرفتی و تمدنی فلسفه اسلامی
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
یادداشت‌های یک‌تروریست
۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰
عقلانیت معرفت از دیدگاه علم‌شناسی پوپر
۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰
سایبر سواری با کلاه ایمنی: اخلاق فضای مجازی
۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰
تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی
۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰
شاعر هشت هزار ساله: سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کانون اندیشه جوان