بنر اساتید

انتشارات کانون اندیشه جوان

کتاب‌های پرفروش کانون اندیشه جوان

٪۱۰
مکتب تفکیک
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان
٪۱۰
حکمت جاودانه
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
٪۱۰
سربازان فرمان ده
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
از حاجی واشنگتن تا حاج کاظم: ژانرهای سینمایی در ایران
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
جامه پیامبر: لباس روحانیت
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان
٪۱۰
مدیرعامل زندگی: مدیریت مرد در خانواده و کارآمدی آن
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
٪۱۰
رویای وارونگی: نقد و بررسی سوررئالیسم در ادبیات و هنر
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
٪۱۰
پیکرهای کرایه‌ای
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
هری پاتر و غول چراغ جادو
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریک، روشن
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیپلماسی بی‌کراوات
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
کارکردهای معرفتی و تمدنی فلسفه اسلامی
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
یادداشت‌های یک‌تروریست
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان
عقلانیت معرفت از دیدگاه علم‌شناسی پوپر
٪۱۰
سایبر سواری با کلاه ایمنی: اخلاق فضای مجازی
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان
٪۱۰
تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان
٪۱۰
شاعر هشت هزار ساله: سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کانون اندیشه جوان