انتشارات فلات

کتاب‌های پرفروش فلات

٪۱۰

منتخبات فلسفه در ایران

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه مقالات (فلسفه و سیاست -فیلسوف سیاست) (۲جلدی)

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

سرآغازهای تجددشناسی فلسفی در ایران معاصر

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

نوآتئیسم

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

زمانی میان زمان‌ها (امام، شیعه و ایران)

۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای فلسفه سیاسی

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

رستگاری در ماه نوامبر

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمه قیصری بر شرح فصوص‌الحکم ابن‌عربی

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

نوآتئیسم (هفت گفتار انتقادی در باب بی‌خدایی)

۳۶۵۰۰ ۳۲۸۵۰ تومان
٪۱۰

چه باشد آنچه خوانندش سیاست

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه و سیاست، فیلسوف سیاست (۲جلدی)

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

پاییز ناتمام

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

اورول و سیاست

۳۲۵۰۰ ۲۹۲۵۰ تومان
٪۱۰

نظریه پارتیزان

۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

کارل لویت

۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰

مشاوره با ورزشکاران

۲۴۵۰۰ ۲۲۰۵۰ تومان
٪۱۰

سیاست‌اندیشی حافظ

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فلات