بیا از کتابچی بگیر

انتشارات نگاه نوین

کتاب‌های انتشارات نگاه نوین

از آنجا که بسیاری از علاقه‌مندان به کتاب به دنبال این هستند که فرهنگ کتابخوانی در کشور ما ترویج پیدا کند، ما تیم نگاه نوین که جزیی از گروه پلتفرم آموزشی ویدان هستیم، تصمیم گرفتیم بهترین کتاب‌های روز دنیا از برترین نویسنده‌ها را ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم.

البته سالهاست که در زمینه ترجمه و نشر کتاب مشغول هستیم و برای خدمات بهتر و سریعتر تصمیم گرفتیم وب‌سایت نگاه نوین را طراحی و فعال کنیم.

هدف ما تشویق و کمک به فرهنگ کتابخوانی‌ست و در این امر گام‌های خوبی را برداشته‌ایم.
از اقداماتی که انجام داده‌ایم تبدیل کتاب‌های خوب و پرفروش به کتاب صوتی بوده است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

کتاب‌های پرفروش نگاه نوین

کتاب‌های جدید نگاه نوین