انتشارات آفبا

کتاب‌های انتشارات آفبا

بنیاد دانش بنیان آفبا در سال ۱‍۳۸۹ با هدف ارتقای سطح علمی آموزشی دانش آموزان و دانشجویان کشور، گسترش عدالت آموزشی به ویژه در مناطق محروم و تشکیل بزرگترین قطب ارائه دهنده خدمات آموزشی کشور، توسط برخی از نخبگان عرصهٔ آموزش از جمله اساتید برجستهٔ دانشگاهی، مدال آوران المپیادهای کشوری و جهانی، رتبه‌های برتر کنکورهای سراسری و اساتید و مشاوران صاحب نام آموزش و پرورش و صداوسیما در مرکز رشد فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد.

کتاب‌های پرفروش آفبا

کتاب‌های جدید آفبا