بیا از کتابچی بگیر

انتشارات اطلاعات

کتاب‌های انتشارات اطلاعات

مؤسسه اطلاعات با بیش از نودوپنج سال سابقه حضور در عرصه فرهنگ، در راستای تحقق بخشیدن به رسالت فرهنگی و مطبوعاتی خود ، در سال ۱۳۶۳ بر آن شد که در کنار انتشار نشریات مختلف خود  - همچون روزنامه اطلاعات، اطلاعات بین‏الملل و مجلات اطلاعات هفتگی، جوانان امروز، دنیای ورزش، اطلاعات علمی، اطلاعات سیاسی اقتصادی ، اطلاعات فرانسه (روودو تهران) و حکمت و معرفت -  با‏توجه به امکانات بالقوه این مؤسسه مطبوعاتی در سطح کشور، اقد ام به طبع و نشر کتب مختلف در زمینه‏های علمی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی، … و کودکان نماید که تاکنون جهت نیل به این هدف، انتشارات اطلاعات توانسته بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب در زمینه‏های مختلف منتشر نماید و گامی هرچند محدود در راه رفع بخشی از نیازهای دانش‏پژوهان در گوشه و کنار کشورمان بردارد ، که خوشبختانه با حسن نظر اهل تحقیق مواجه گشته است.

همین استقبال است که  انتشارات مؤسسه اطلاعات را بر آن می‌‏دارد تا در انتخاب موضوعات و عناوین قابل چاپ در این انتشارات دقت و سعی بیشتری مبذول دارد .

فروشگاه اینترنتی حاضر معرفی فشرده و کوتاهی است از آثاری که تاکنون دراین انتشارات به چاپ رسیده و منتشر گردیده است. در این فروشگاه، هر کتاب با توجه به رده ها و ردیفهای استاندارد شده بین المللی بر اساس فرمهای فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی (فیپا)،  در دسته و گروه خاص طبقه بندی شده است.  

امید  آنکه بتوانیم در آیند ه با بهره‏گیری از پیشنهادهای اهل ‏‏‏‏فرهنگ قدمهای مؤثرتری در این راه برداریم و بیش از این پاسخگوی خواسته‏های بحق صاحبنظران باشیم

کتاب‌های پرفروش اطلاعات

کتاب‌های جدید اطلاعات