انتشارات پازینه

کتاب‌های انتشارات پازینه

نشر پازینه با پشتوانه و تجارب علمی ارزنده  از سال ۱۳۷۶ تا کنون بیش از سیصد و پنجاه عنوان کتاب در زمینه‌های عرفان، تاریخ و باستانشناسی و زبانشناسی منتشر کرده است که از لحاظ موضوعی و محتوایی، موقعیت شاخصی در میان ناشران کسب کرده است، تا جایی که مفتخر به اخذ پروانه دائم نشر گردیده است.

کتاب‌های پرفروش پازینه

کتاب‌های جدید پازینه