site600

انتشارات گوهر اندیشه

کتاب‌های انتشارات گوهر اندیشه

انتشارات گوهراندیشه از سال  ۱۳۷۹ با رویکرد ارتقاء سطح علمی و مهارتی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم تاسیس گردیده و تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان را تالیف و به طبع رسانده است.   از آنجا که این مجموعه رشد و بالندگی آینده سازان این آب و خاک را هدف و سرلوحه فعالیت‌های خویش نموده است، لذا با آغوشی باز پذیرای نظر، انتقاد و همکاری صاحب نظران و مجریان  در امور کودک و نوجوان می‌باشد.

کتاب‌های پرفروش گوهر اندیشه

کتاب‌های جدید گوهر اندیشه