انتشارات دیدار

کتاب‌های پرفروش دیدار

٪۱۰

قانون مدنی

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

قانون تجارت

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

قانون مجازات اسلامی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

منطق صوری

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰

قوانین و مقررات ثبتی

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۹۸

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت دوانلو DISTDP

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

جستجو در راه‌ها و روش‌های‌تربیت

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

بازاریابی املاک و مستغلات

۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰

اصول حسابداری (جلد ۱)

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

شش نوشتار در روان‌درمانی پویشی

۴۲۰۰۰ ۳۷۸۰۰ تومان
٪۱۰

تغییر رفتار و رفتار درمانی

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

قوانین چک، سفته، برات

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

مداخلات بهنگام در اختلالات طیف اتیسم

۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰

درمان وابسته به پذیرش و تعهد اکت

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید دیدار