بیا از کتابچی بگیر

انتشارات به سخن

کتاب‌های پرفروش به سخن

عقاید یک دلقک (واگویه‌های یک دلقک)
٪۱۰
سقوط
٪۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
کالیگولا (نمایشنامه در چهار پرده)
٪۱۰
پیرمرد و دریا
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
شازده کوچولو
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
حکومت نظامی
٪۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
خوشه‌های خشم
٪۱۰
۳۹۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ تومان
موش‌ها و آدم‌ها
٪۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
سوء تفاهم
٪۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
مرگ شادمانه
٪۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان
خلبان جنگ
٪۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
خرمگس
٪۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
خسی در میقات
٪۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
مبارزه با مرگ پیشهٔ من است
٪۱۰
۴۷۵,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید به سخن

موجود
آری‌یتا در دوراهی عشق و سرنوشت
٪۱۰
آری‌یتا در دوراهی عشق و سرنوشت
یون کنیتل
۱۰۵۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان
موجود
واژه‌ها
٪۱۰
واژه‌ها
ژان پل سارتر
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
موجود
اصفهان نصف جهان
٪۱۰
اصفهان نصف جهان
صادق هدایت
۵۰۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
آس و پاس‌های پاریس و لندن
٪۱۰
آس و پاس‌های پاریس و لندن
جورج اورول
۱۹۵۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان
موجود
سوءتفاهم
٪۱۰
سوءتفاهم
آلبر کامو
۹۵۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
موجود
سرگذشت کندوها
٪۱۰
سرگذشت کندوها
جلال آل‌احمد
۵۰۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
نفرین زمین
٪۱۰
نفرین زمین
جلال آل‌احمد
۹۹۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان
موجود
مدیر مدرسه
٪۱۰
مدیر مدرسه
جلال آل‌احمد
۷۹۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان
موجود
بالزاک، زندگی و آثارش
٪۱۰
بالزاک، زندگی و آثارش
به سخن
۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
ساعت گرگ و میش
٪۱۰
ساعت گرگ و میش
ژیلبر سبرون
۴۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان
موجود
پانزده ساله‌ام و نمی‌خواهم بمیرم
٪۱۰
پانزده ساله‌ام و نمی‌خواهم بمیرم
به سخن
۱۷۵۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
موجود
سه روز و یک عمر
٪۱۰
سه روز و یک عمر
به سخن
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان