انتشارات پارس کتاب

کتاب‌های پرفروش پارس کتاب

٪۱۰
تنهایی پر هیاهو
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
بنویس تا اتفاق بیافتد
٪۱۰
کلیات مفاتیح الجنان
۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
اصول و مبانی ترجمه
۶۲۰۰۰ ۵۵۸۰۰ تومان
٪۱۰
بالندگی روان با حکمت: پیوندحکمت در ایران کهن با دانش روز روان
۱۱۶۰۰۰ ۱۰۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
هم‌ذات‌پنداری با شخصیت داستان
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
تنهایی پرهیاهو
۷۷۰۰۰ ۶۹۳۰۰ تومان
٪۱۰
اسرار خداوندگان تکنولوژی
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
فراخوانی برای اقدام: زنان، دین، خشونت و قدرت
۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰
شب‌های قطبی
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
قرآن کریم کیفی (جزء ۳۰) بدون ترجمه (۳۰جلدی)
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
۲۰۰ بازی برای تقویت هوش و استعداد کودکان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیوان کامل فروغی بسطامی
۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰
جغرافیای عمومی ژاپن
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
قرآن حکیم جز سی‌ام
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
قرآن کریم (بدون ترجمه، گلاسه، باجعبه، چرم، لب طلایی)
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
افسانه‌های هرمان هسه
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
فراز و فرود شخصیت داستان
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پارس کتاب