انتشارات امید انقلاب

کتاب‌های پرفروش امید انقلاب

٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی فرهنگ و معارف اسلامی
۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی هوش و استعداد تحصیلی
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی کامپیوتر
۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی زبان و ادبیات فارسی
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی ریاضی و آمار
۶۷۰۰۰ ۶۰۳۰۰ تومان
٪۱۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پرسش و پاسخ
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰
دنیایی که من می‌بینم
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
مصاحبه حضوری
۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰
رساله گفتار در روش به راه بردن عقل
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
زبان انگلیسی (آمادگی برای آزمون‌های استخدامی)
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
آزمون استخدامی آموزش و پرورش (شغل: آموزگار ابتدائی)
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
جداول محاسباتی پروفیلهای ساختمانهای فولادی (اشتال)
٪۱۰
درسنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش، شغل
۱۷۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰ تومان
علم تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI)
٪۱۰
فضا - زمان و فراتر از آن
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
فیزیک عمومی
تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد ۱

کتاب‌های جدید امید انقلاب