بنر اساتید

انتشارات اشراقی

کتاب‌های پرفروش اشراقی

زیارت عاشورا با علامت وقف بانضمام زیارت وارث و زیارت اربعین
سوره مبارکه انعام بانضمام طریقه ختم دعای توسل و زیارت عاشورا
٪۱۰
دستور زبان جامع اسپانیائی
۶,۵۰۰ ۵,۸۵۰ تومان
٪۱۰
سیر عرفان در اسلام
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
باشگاه ۵ صبحی‌ها
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره فرانسوی به فارسی
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره عربی به فارسی
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره ایتالیائی - فارسی
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
غریزه قدرت اراده
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
اصل‌گرایی
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
خاکسار
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره چینی به فارسی
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
کار عمیق
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
استاندارد BPMN برای مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمرهٔ پرتغالی به فارسی
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره ژاپنی به فارسی
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره کره‌ای - فارسی
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مکالمات روزمره اردو به فارسی
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اشراقی