انتشارات تابان خرد

کتاب‌های پرفروش تابان خرد

٪۱۰

راهنمای بازیگری برای سینما

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مفاهیم پنهان در فیلم‌نامه‌نویسی: آنچه در زیر سطح نهفته است

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

خانهٔ عروسک

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

تئوری‌های اساسی فیلم

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

صد نمای معرف سینمایی

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

صد صحنه گفتگو (۱۰۰ الگو برای صحنه‌های گفتگو در فیلم‌های سینمایی)

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

صد صحنه – صد قاعده روایت سینمایی

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

پدر

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

بازتاب‌های شرقی سینمای علی حاتمی (در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران)

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه فیلمنامه بنویسیم (جلد ۱)

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مبانی نظری سینما و تئاتر

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه فیلمنامه بنویسیم ۳

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

کارگاه بازیگری برای دوربین

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

عکاسی از فکر تا تکنیک

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

دستور زبان سینما

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ اصطلاحات سینمایی

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

صد صحنه گفتگو

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

نگارش متن تلویزیونی

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان

کتاب‌های جدید تابان خرد