انتشارات گرایش تازه

کتاب‌های پرفروش گرایش تازه

٪۱۰

۲۵ اصل حیاتی موفقیت (۷ جلدی) جیبی

۲۹۸۰۰ ۲۶۸۲۰ تومان
٪۱۰

رهبران نوین قدرت هوش هیجانی در رهبری

۴۴۹۰۰ ۴۰۴۱۰ تومان
٪۱۰

چگونه یک روز کاری خوب داشته باشیم؟

۳۳۹۰۰ ۳۰۵۱۰ تومان
٪۱۰

استیو جابز باشید: سیر تکاملی یک متکبر بی‌پروا به یک رهبر دوراندیش

۲۳۹۰۰ ۲۱۵۱۰ تومان
٪۱۰

رئیسان، رهبران، شما کدامید؟

۲۱۹۰۰ ۱۹۷۱۰ تومان
٪۱۰

شیوه‌های رهبری برای نسل جدید

۳۸۹۰۰ ۳۵۰۱۰ تومان
٪۱۰

بازی ثروت

۲۱۹۰۰ ۱۹۷۱۰ تومان
٪۱۰

زندگی با اصول موفقیت

۲۱۹۰۰ ۱۹۷۱۰ تومان
٪۱۰

نلسون ماندلا تصویری از یک مرد فوق‌العاده

۱۲۹۰۰ ۱۱۶۱۰ تومان
٪۱۰

لطفا میخ شوید در رفتار سازمانی

۴۸۹۰۰ ۴۴۰۱۰ تومان
٪۱۰

فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی

۱۷۹۰۰ ۱۶۱۱۰ تومان
٪۱۰

۲۵ اصل حیاتی موفقیت (شومیز)

۲۶۹۰۰ ۲۴۲۱۰ تومان
٪۱۰

شما که هستید؟: پرسش‌هایی که زندگانی‌تان را دگرگون می‌سازند

۱۹۸۰۰ ۱۷۸۲۰ تومان
٪۱۰

چگونه روی سکوی اول بایستید؟

۱۴۹۰۰ ۱۳۴۱۰ تومان
٪۱۰

بانکدار جهانی: درس‎های رهبری از خطوط مقدم سرمایه‎‌گذاری جهانی

۱۹۸۰۰ ۱۷۸۲۰ تومان
٪۱۰

بانکدار فقرا

۱۹۸۰۰ ۱۷۸۲۰ تومان
٪۱۰

راهنمای مدیر در مدیریت بحران

۱۸۹۰۰ ۱۷۰۱۰ تومان
٪۱۰

شرکتی به اندازه کافی بزرگ

۴۸۹۰۰ ۴۴۰۱۰ تومان

کتاب‌های جدید گرایش تازه