انتشارات فدک ایساتیس

کتاب‌های پرفروش فدک ایساتیس

٪۱۰

هوش تجاری

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

مرجع کامل کابینت‌سازی

۷۷۰۰۰ ۶۹۳۰۰ تومان
٪۱۰

محمد بن موسی خوارزمی

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

اصول و مبانی سیستم‌های مخابراتی

۱۱۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ایمنی در پروژه‌های عمرانی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

سیستم‌های الکتریک هواپیما

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

استادی در مذاکره

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

برگ‌هایی از آموزه‌های مدیریت

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه مدیر بهتری باشیم

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش HSE برای همه

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

روند طراحی معماری

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

شهرداران موفق ۱ شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مدلسازی و تحلیل غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار PERFORM _ ۳D

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

پردازش سیگنال‌های دیجیتال

۱۳۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

تئوری الکترومغناطیس

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

نکات و تکنیک‌های طراحی سازه‌های بتن‌آرمه

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

اویونیک هواپیما

۱۲۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فدک ایساتیس