انتشارات سیمای دانش

کتاب‌های پرفروش سیمای دانش

٪۱۰

واقعیت ادراکات فراحسی

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

ذهن‌های درهم‌تنیده

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

اعتماد به نفس ساعتماد به نفس سریع، همراه با سی دی

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰

مختصری دربارهٔ تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

من می‌توانم شما را لاغر کنم

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

علم و تجربه نزدیک به مرگ

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

نماسازی ساختمان

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای نصب و اجرای آسانسورها

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

۹۹۹ پلان مسکونی در زمین‌های محدود: بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری

۱۰۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰ تومان
٪۱۰

۲۶ اصل که هر معمار باید بداند

۳۷۸۰۰ ۳۴۰۲۰ تومان
٪۱۰

من می‌توانم قلب شکسته شما را التیام بخشم (با cd)

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

فضاهای آموزشی، قواعد و معیارها

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

پلان‌های معماری و اصول طراحی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

سازه‌های پارچه‌ای تحت‌کشش

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

محاسبات ساختمانی (مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی)

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

دیوارچینی (مطابق با ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی)

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

سقف‌های تیرچه و بلوک

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

آزمایش‌های بتن

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان

کتاب‌های جدید سیمای دانش