انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب‌های پرفروش جهاد دانشگاهی

٪۱۰

سواد رسانه‌ای

۱۷۵۰۰۰ ۱۵۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

سایه‌نویسی و اخلاق اصالت

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ بحران: جستارهایی درباره نسبت فرهنگ و جامعه

۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰

روش‌های پژوهش در رسانه‌ها و ارتباطات

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای کارآفرینان: هدایت گام‌به‌گام برای ساختن شرکتی موفق

۸۷۰۰۰ ۷۸۳۰۰ تومان
٪۱۰

کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

گیسوی سخن

۷۹۰۰۰ ۷۱۱۰۰ تومان

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (از تئوری تا عمل)

شیمی تجزیه مهندسی

٪۱۰

تکنیک‌های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

بازرسی و نگهداری جرثقیل متحرک

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

فارسی عمومی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

سوسیوبیولوژی (زیست‌شناسی اجتماعی)

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

سیاست‌های فرهنگی در آسیای شرقی

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

دانش فرهنگ و فرهنگ دانش: پیامدها برای نظریه، عمل و سیاست

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

تحلیل سازه‌ها روش کلاسیک و ماتریسی

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهای حقیقت: چگونه پول بر هنجارهای علم تاثیر می‌گذارد

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

اخلاق تدریس

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید جهاد دانشگاهی