انتشارات بامداد کتاب

کتاب‌های پرفروش بامداد کتاب

٪۱۰

تمرینات انعطاف‌پذیری کل بدن

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

مبانی جامعه شناسی در ورزش

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

حقوق و اخلاق ورزشی

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مربیگری فوتبال

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

ماساژ ورزشی

۸۹۰۰۰ ۸۰۱۰۰ تومان
٪۱۰

مربیگری فوتبال در رده نوجوانان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهداشت و ورزش

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

۸۹۰۰۰ ۸۰۱۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ‌تربیت‌بدنی و ورزش

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمات آناتومی انسان: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

آناتومی انسان

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

۱۲۰ تمرین فوتبال

۵۹۰۰۰ ۵۳۱۰۰ تومان
٪۱۰

آنالیز فوتبال و تدارک مسابقه

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

۵۰۰حرکت TRX برنامه‌ها، روش‌ها و اصول تمرینات

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

اصول رفتار حرکتی

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

فیزیک در ورزش

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

راهبردهای تغذیه‌ای در فعالیتهای ورزشی و کنترل وزن

۹۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ تومان

کتاب‌های جدید بامداد کتاب