انتشارات جغد

کتاب‌های پرفروش جغد

٪۱۰

درخت زیبای من

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

چهارده‌سالگی بر برف

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

قصر یخ

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰

قصه‌های باران و ماه (نسخه کامل) به همراه تفسیر قصه‌ها

۴۲۰۰۰ ۳۷۸۰۰ تومان
٪۱۰

بانوان شاهنامه

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

ماهی در باد: مجموعه داستان

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

خانهٔ سوم داستان: (نسل سوم داستان نویسان ایران) بررسی شکل و ساخت

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

جهان زندان من است

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

طبیعت از منظر بوم‌شناسی در شاعرانگی

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

عشق واقعی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرانتس کافکا

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

پاموک و هنر داستان‌نویسی‌اش

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

ایشی گورو و هنر داستان‌نویسی به همراه گفتگو و داستان آوازه‌خوان

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

خاستگاه دیگران

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

خونهٔ پشتی

۳۹۵۰۰ ۳۵۵۵۰ تومان
٪۱۰

موراکامی و هنر داستان‌نویسی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

می‌سرایم جهان خاکی را، می‌سرایم تمام گیتی را

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

من خودش روایت می‌شود

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید جغد