بیا از کتابچی بگیر

انتشارات بازتاب نگار

کتاب‌های پرفروش بازتاب نگار

از روزگار رفته حکایت
٪۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
آذر ماه آخر پاییز
٪۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
برخوردها در زمانه برخورد
٪۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
اسرار گنج دره جنی
٪۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
اینک آن انسان
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
نامه به سیمین
٪۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
زرتشتِ نیچه
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
دون ژوان در جهنم
٪۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
زندگی شهری و چند داستان دیگر
٪۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
اسکار و خانم صورتی
٪۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید بازتاب نگار

ناموجود
روز پنجم
روز پنجم
فرانک شتسینگ
ناموجود
یوگنی انه‌گین
یوگنی انه‌گین
آلکساندر سرگیویچ پوشکین
موجود
برخوردها در زمانه برخورد
٪۱۰
برخوردها در زمانه برخورد
ابراهیم گلستان
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
عصر معصومیت
عصر معصومیت
احسان خوشبخت
موجود
خوبی
٪۱۰
خوبی
شبنم ایشی‌گوزل
۴۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان
موجود
رمان پلیسی
٪۱۰
رمان پلیسی
ایمره کرتس
۷۰۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
از دیدار خویشتن
از دیدار خویشتن
احسان طبری
ناموجود
ناموجود
ناموجود
موجود
اسرار گنج دره جنی
٪۱۰
اسرار گنج دره جنی
ابراهیم گلستان
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
تبارشناسی استبداد ایرانی ما
٪۱۰
تبارشناسی استبداد ایرانی ما
هوشنگ ماهرویان
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان