بیا از کتابچی بگیر

انتشارات شب خیز

کتاب‌های پرفروش شب خیز

٪۱۰
مسائل فلسفی در مشاوره و روان‌درمانی
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
انسان بی‌محتوا
٪۱۰
اسپینوزا و کتاب اخلاق
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
یوهانس کلیماکوس، یا، در همه چیز باید شک کرد
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
اندیشیدن به فلسطین
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان
٪۱۰
خشونت الهی
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
به سوی نقدی بر عقل سیاسی
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
در باب تاریخ فلسفهٔ جدید
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فلسفه و حقیقت
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فکرآورد
۱۹,۵۰۰ ۱۷,۵۵۰ تومان
٪۱۰
تفسیر و بیش‌تفسیر جهان، تاریخ، متن
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تکرار
۳۹,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان
٪۱۰
جستارهایی دربارهٔ هایدگر، دریدا و دیگران
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ستیز فلسفه و شعر: پژوهش‌هایی در اندیشه باستان
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان
٪۱۰
نزاع دانشکده‌ها
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان
٪۱۰
دربارهٔ امر سیاسی
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فروشنده
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان
٪۱۰
معرفت‌شناسی تطوری و لوازم آن برای بشر
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

کتاب‌های جدید شب خیز