انتشارات فرهامه

کتاب‌های پرفروش فرهامه

٪۱۰

ما همانی هستیم که می‌خوریم

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

ساختن انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، هنر، و معماری

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

دیوشناسی ایرانی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

خانهٔ من خانهٔ تو

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

گاهی برای نا آگاهی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

از جام پیاله تا استکان نعلبکی (چای‌نوشی به مثابه فرهنگ)

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

فلات مقدس

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مفهوم تاریخ در مشرق‌زمین

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

هرزه‌نگاری

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

معنای بیماری

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

مدرنیته، پزشکی و سلامت

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

کردها و خاستگاه آنها: روش‌شناسی مطالعات کردی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ ریشه شناسی فعل‌های ایرانی

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

درآمدی بر نورومیتولوژی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگنامه اسلام

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

آدمخواران و شهریاران: خاستگاه فرهنگ

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

جادوگران، بدکاره‌گان، و ساحران: انگاره‌دیو در ایران باستان

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

لباس من لباس تو

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فرهامه