انتشارات حریر

کتاب‌های پرفروش حریر

٪۱۰

جهان در پوست گردو

۳۲۵۰۰ ۲۹۲۵۰ تومان
٪۱۰

گلهای صحرایی

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی سالمندی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی صنعتی با افزودگی فصل هشتم

۲۳۵۰۰ ۲۱۱۵۰ تومان
٪۱۰

تکامل آگاهی

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

جایزه نوبل صلح

۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰

همای و همایون

۲۵۰۰ ۲۲۵۰ تومان
٪۱۰

سوالات اختبارسر دفتری اسناد رسمی

۲۷۵۰ ۲۴۷۵ تومان
٪۱۰

کروکودیل نفسش را حبس می‌کند

۱۰۷۵۰ ۹۶۷۵ تومان
٪۱۰

داستان ویس و رامین

۷۵۰۰ ۶۷۵۰ تومان
٪۱۰

رمانتیسم و شش شاعر رمانتیک

۱۰۵۰۰ ۹۴۵۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی جوانان

۱۷۵۰۰ ۱۵۷۵۰ تومان
٪۱۰

نامه و نامداران شهرستان محلات

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

داستان خسرو و شیرین برگرفته و برگردان به نثر از

۳۵۰۰ ۳۱۵۰ تومان
٪۱۰

جامعه شناسی کیفیت زندگی

۱۷۵۰۰ ۱۵۷۵۰ تومان
٪۱۰

گلهای جاویدان: پژوهشی در سری برنامه‌های گل‌های جاویدان موسیقی ایران

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

داستان وامق و عذرا: برگردان به نثر از منظومه میرزا محمدصادق نامی با تحلیل و تاویل داستان و شخصیت‌های آن

۲۷۵۰ ۲۴۷۵ تومان

کتاب‌های جدید حریر