بنر اساتید

انتشارات چابک اندیش

کتاب‌های پرفروش چابک اندیش

٪۱۰
قدرت نامحدود
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۱۰۰ تومان
٪۱۰
مثل یک زن رفتار کن، مثل یک مرد فکر کن
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان
٪۱۰
قدرت بیان: حرف بزن و پیروز شو
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان
٪۱۰
خودت رو به فنا نده
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان
٪۱۰
چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان
٪۱۰
بیندیشید و ثروتمند شوید
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان
٪۱۰
آدم‌های سمی
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۱۰۰ تومان
گنج رباعی
٪۱۰
قدرت عادت
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان
٪۱۰
اضطراب خود را کنترل کنید قبل از این که شما را کنترل کند
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان
٪۱۰
هیچ چیز نمی‌تواند ناراحتم کند، هیچ چیز…!
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰۰ قانون والدین برای‌تربیت کودکان شاد و با اعتماد به نفس
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰۰ قانون زندگی
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان
٪۱۰
چگونه می‌توان با یک فرد عصبی زندگی کرد؟
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان
بد نگوییم تا بد نشنویم
٪۱۰
چگونه شاد باشیم و کمتر آسیب‌پذیر
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان
٪۱۰
غلبه بر تعلل
۳۹,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان
٪۱۰
نمی‌گذارم دکمه‌های اعصابم را فشار دهند
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

کتاب‌های جدید چابک اندیش