انتشارات آفتابکاران

کتاب‌های پرفروش آفتابکاران

٪۱۰
خانم بلوم دلش می‌خواهد با شیرفروش آشنا شود
۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰
کورت وانگات
۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰
جنگی که جونمو نجات داد
۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰
اندوه خاک
۵۴۰۰۰ ۴۸۶۰۰ تومان
٪۱۰
ژاک دریدا
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
پکس یعنی صلح
۱۵۵۰۰ ۱۳۹۵۰ تومان
٪۱۰
و هر روز صبح راه خانه دور و دورتر می‌شود
۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰
مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا
۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰
آب فکر می‌کرد: دفتر دیگری از سروده‌های عاطفه گرگین
۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰
پو مردی که هرگز نخندید: روایتی از زندگی ادگارآلن پو
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
ظلمت شب یلدا: عاشقانه‌ای بر بستر تاریخ
۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰
چیزی که دور گردنت حلقه می‌زند
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
کاتوره
۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰
غبار صورتی
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
جی. دی. سلینجر
۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰
ارنست همینگوی
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
سومین قدیس (مجموعه داستان)
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
شکست پای امید روندگان سراب
۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان

کتاب‌های جدید آفتابکاران