انتشارات شیرازه

کتاب‌های پرفروش شیرازه

٪۱۰

کتاب احمد یا مسایل‌الحیات: به ضمیمه ترجمه قانون اساسی دولت ژاپن

۴۵۵۰۰ ۴۰۹۵۰ تومان
٪۱۰

از زنان پیشگام ایرانی: افضل وزیری دختر بی‌بی خانم استرآبادی

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

جستاری درباره یک نماد هخامنشی: فروهر، اهوره‌مزدا، یا خورنه؟

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

هواهای نفسانی و منافع

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

ژنتیک

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

زنان در خاورمیانه

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

ستارخان و جنبش آذربایجان

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

انسان‌شناسی: قدم اول

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

روانشناسی موفقیت: راهنمای عملی ایده‌هایی بزرگ برای زندگی واقعی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

دانته (قدم اول)

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمنیسم

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمه‌ای بر هوش هیجانی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

بودریار قدم اول

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

فوکو

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ایران و جهانی پر تلاطم

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

قدم اول (هندسه شکنه‌ای)

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه سیاسی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید شیرازه