بیا از کتابچی بگیر

انتشارات دانژه

کتاب‌های پرفروش دانژه

٪۱۰
زنان زیرک
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شناخت درمانی مبانی و فراتر از آن
۴۲۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
هشت قرار ملاقات: گفتگوهای ضروری برای دستیابی به عشق پایدار
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مشاوره و روان درمانی در توانبخشی معلولین (کاربرد نظریه‌ها)
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شادمانی درونی
۲۸۵,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
به پا خاستن برای انسانیت
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مشکلات یادگیری کودکان و نوجوانان: خدمات چندرشته‌ای سلامت روان
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
ویلیام گلسر: بنیانگذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تربیت جنسی کودکان
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
هنر مشاوره
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
تربیت جنسی نوجوانان: کتاب پسران
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مقدماتی بر روانکاوی لکان
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مریخ و ونوس در اتاق خواب (زناشویی‌درمانی جنسی)
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی‌رفتاری
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
عشق و اراده
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی
۶۳۰,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید دانژه