انتشارات رویای سبز

کتاب‌های انتشارات رویای سبز

در سال ۱۳۸۶ یه صورت مستقل در راستای اشاعه آگاهی و فرهنگ کتاب و کتابخوانی شروع به فعالیت نمود.

در حال حاضر پس از گذشت ۸ سال در زمینه چاپ و نشر کتب استخدامی در تیراژ نامحدود مفتخر و دارای فعالیت است.

در عصر دانش و فناوری‌های نوین و در عرصه تلاش برای دست یابی به راز و رمز سرافرازی و ماندگاری بی‌شک کتاب گنجینه‌ای ست که به عنوان کانون اصلی تولید علم و فراگیری معرفت همگانی نقشی سرنوشت ساز دارد و توسعهٔ آن زمینه ساز توسعه در همه ابعاد و جنبه هاست.

درک این نیاز و ضرورت پاسخ گویی به خیل عظیم جوانان مشتاق تحصیلات عالیه از وظایف انتشارات رویای سبز بوده و هست که کوششی ست برای رشدی تحسین برانگیز در مسیر توسعهٔ علم در سرزمین‌مان ایران عزیز.

کتاب‌های پرفروش رویای سبز

کتاب‌های جدید رویای سبز