بیا از کتابچی بگیر

انتشارات وانیا

کتاب‌های پرفروش وانیا

٪۱۰
روان‌شناسی رشد
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
معلمان موفق متفاوت عمل می‌کنند
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دلبستگی، تکامل و روان‌شناسی دین
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
رمزگشایی شخصیت مردم
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده
۳۲۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
رازهای ازدواج موفق
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
کتاب جامع دلبستگی نظریه، پژوهش‌ها، و کاربردهای بالینی
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
روش‌های برخورد با افراد دشوار
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیوارهای شکسته
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
بارقه مرموز
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تجربه هشیار
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
آموزش عملی خواندن و نوشتن به کودکان (دوره پیش‌دبستان)
٪۱۰
ذهن‌آگاهی آرام برای کودکان
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
زبان، کافی نیست
٪۱۰
جامعه‌شناسی انقلاب
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
روانشناسی تربیتی
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
روانشناسی هستی
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
داربست آموزشی
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب‌های جدید وانیا