ارسال رایگان و تخفیف

انتشارات اتفاق

کتاب‌های پرفروش اتفاق

٪۱۰
آن‌جا میان دو جهان
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
کلیدهای ذن
۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰
گوزن سیاه سخن می‌گوید
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
وجد و سرور
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
کوکوی خونین‌گلو: زندگی و شعر شاعر ژاپنی ماسائوکا شیکی
۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
منابع انسانی در استارت‌آپ‌ها
٪۱۰
با چتر شکسته در باران
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
دست‌های آزاد
۳۶۰۰۰ ۳۲۴۰۰ تومان
٪۱۰
شیفته‌گونهٔ بزرگ: زندگی و شعر ریوکان تای‌گو
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
باشو، شاعر بزرگ ژاپنی
۱۶۵۰۰۰ ۱۴۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
برگ موز در تندباد فرهنگ و هنر ژاپن ۲
۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰
در نیم‌کرهٔ من شب شده بود: گزیده شعرهای مارین سورسکو
۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰
بیدهای گریان
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
یک فنجان چای
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
بادها در بستر کلمات می‌دوند
۸۴۰۰۰ ۷۵۶۰۰ تومان
هستی شناسی هنر مفهومی
٪۱۰
فضاهایی برای عبور: از حال‌ها و هواهای تازه در داستان
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
تیمارستان کبک‌های دری

کتاب‌های جدید اتفاق