بنر اساتید

انتشارات اسبار

کتاب‌های پرفروش اسبار

٪۱۰
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
رهایی از محرومیت‌های هیجانی دوران کودکی
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
صدای منتقد درونی‌ات را خاموش کن
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
خلع سلاح افراد خودشیفته
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
تکنیک‌های طرحواره‌درمانی
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
زندانیان نفرت
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
طرح‌واره‌درمانی برای طرح‌واره درمانگر
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شناخت‌درمانی برای شناخت درمانگر
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فرزندپروری مبتنی بر دلبستگی ایمن
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مهارت‌آموزی مبتنی بر مغز
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
زندگی سراسر قصه‌گویی است
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
معنویت، دین و درمان‌شناختی- رفتاری
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
ذهن بینی (مبانی علمی جدید برای تحول فردی)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
چگونه به خواسته‌هایتان دست پیدا کنید
٪۱۰
رهایی از کمال‌گرایی
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مغز چالش جو
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
ذهن آگاهی روزانه برای اختلال وسواس
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
سبک‌های دلبستگی بزرگسالان در درمان
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اسبار