ارسال رایگان و تخفیف

انتشارات نویسه پارسی

کتاب‌های پرفروش نویسه پارسی

٪۱۰
رهنمودهایی برای آموزش صحبت کردن: تقویت مهارت صحبت کردن در کلاس
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
مشق ترجمه: یادگیری شگردهای ترجمه از روی دست مترجمان ممتاز…
۱۳۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
زبان، فرهنگ و هویت
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
اختلالات صدای گفتار در کودکان
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
درآمدی بر تحلیل گفتمان
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
ما چگونه موجوداتی هستیم؟
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
تنوع زبانی و عدالت اجتماعی
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
تحلیل گفتمان چیست؟
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
زبانشناسی زیست محیطی
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صرف
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی زبان و رسانه
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
زبان‌شناسی پیکره‌ای
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
در استعاره‌هاست که هستیم
۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰
اجرای آموزش تکلیف محور
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نویسه پارسی