انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

کتاب‌های پرفروش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

٪۱۰

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

دانش خانواده و جمعیت

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

اندیشه اسلامی ۱

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ تحلیلی صدر اسلامی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تفسیر موضوعی قرآن کریم (جمعی از نویسندگان)

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تفسیر موضوعی قرآن کریم براساس تفسیر نمونه

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

انسان در اسلام

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ امامت

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده)

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

درس‌هایی از وصیت‌نامه امام خمینی

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

دفترچه نیم‌سوخته یک تکفیری

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ و تمدن اسلامی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

اخلاق خانواده

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها