انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

کتاب‌های پرفروش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

٪۱۰
اندیشه اسلامی ۲
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
دانش خانواده و جمعیت
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ تحلیلی صدر اسلامی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
اندیشه اسلامی ۱
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
تفسیر موضوعی قرآن کریم (جمعی از نویسندگان)
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
تفسیر موضوعی قرآن کریم براساس تفسیر نمونه
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده)
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰
انسان در اسلام
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
شکار هیولا
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ امامت
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
درس‌هایی از وصیت‌نامه امام خمینی
۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰
دفترچه نیم‌سوخته یک تکفیری
۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها