بیا از کتابچی بگیر

انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

کتاب‌های پرفروش موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

کتاب‌های جدید موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موجود
شکل‌دهی به آینده انقلاب صنعتی چهارم
٪۱۰
شکل‌دهی به آینده انقلاب صنعتی چهارم
کلاوس شواب
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
کانون ارزیابی شایستگی‌ها
کانون ارزیابی شایستگی‌ها
حمزه جمشیدی کوهساری
ناموجود
حاکمیت فضای سایبری
حاکمیت فضای سایبری
بین‌شینگ فانگ
ناموجود
تصویر آینده
تصویر آینده
فرد پولاک
ناموجود
ناموجود