انتشارات علوم ورزشی

کتاب‌های پرفروش علوم ورزشی

٪۱۰

سرمایه‌گذاری برای مدیران ورزشی

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی، بیولوژی زانو، مکانیزم‌ها و درمان

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

فوتبال محکم

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
٪۱۰

فارماکولوژی دوپینگ

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
٪۱۰

فیزیولوژی ورزشی زنان ۲۰۱۵

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
٪۱۰

زمان‌بندی تمرین

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
٪۱۰

آموزش جامع تکنیک‌های بدنسازی و فیتنس از مبتدی تا پیشرفته…

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

تمرینات معلق TRX

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰

اصول برنامه‌ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای غذایی برای فوتبال

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
٪۱۰

استراتژی بازاریابی ورزشی

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰

آناتومی ماساژ

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰

آناتومی حرکتی (با تکیه بر مفاهیم راه رفت، دویدن…)

۱۷۵۰۰ ۱۵۷۵۰ تومان
٪۱۰

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان

کتاب‌های جدید علوم ورزشی