انتشارات آزمون یار پویا

کتاب‌های پرفروش آزمون یار پویا

٪۱۰
راهنمای مراقبان و خانواده‌های بیماران مبتلا به آلزایمر
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
کشکول نصایح
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
راه‌کارهای سوال پرسیدن برای آموزش استثنایی
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
هوش هیجانی خود را بسنجید
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
غلبه بر ترس‌ها در برقراری ارتباط (تمرین عملی)
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
ملال جنسیتی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
از فروردین تا فروردین: خاطراتی از شهید قاسم اسماعیلی
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
زایمان تروماتیک
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
دانستنی‌هایی از آموزش و پرورش کودکان استثنایی
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
راهنمای اجرا و نمره‌گذاری آزمون خانه - درخت - آدم
۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰
راهنمای جامع مجموعه آزمون‌های تشخیصی خواندن (نارساخوانی)
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
دوصد نکته طلایی برای زندگی بهتر
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوان
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی (DSM-V)
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
گذشت و نظریه‌های مربوط به آن
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
سفر به حالا: استفاده از ذهن‌آگاهی برای کاهش استرس
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
مشکلات رایج زوجین: (روش‌های بهبود رابطه زوجین)
۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰
نقش بازی در خلاقیت کودکان
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید آزمون یار پویا