بیا از کتابچی بگیر

انتشارات بذر خرد

کتاب‌های پرفروش بذر خرد

نیروی پنهان دوستی و رفاقت
٪۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان
کیمیاگر
٪۱۰
۸۶,۵۰۰ ۷۷,۸۵۰ تومان
ثروتمندترین مرد بابل
٪۱۰
۱۷۹,۵۰۰ ۱۶۱,۵۵۰ تومان
وارن بافت به روایت خودش
٪۱۰
۱۳۹,۵۰۰ ۱۲۵,۵۵۰ تومان
مارک زاکربرگ: به روایت خودش
٪۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان
جک ما: به روایت خودش
٪۱۰
۱۳۷,۵۰۰ ۱۲۳,۷۵۰ تومان
شیوه ارسطویی
٪۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
علم و آیین‌ها
٪۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
جهش زندگی شما
٪۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
ریاضیات خوشبختی
٪۱۰
۳۴,۵۰۰ ۳۱,۰۵۰ تومان
هنر زندگی: چیزهای کوچک ولی باارزش
٪۱۰
هر چه بیشتر، بهتر
٪۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
رفتار منصفانه
٪۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

کتاب‌های جدید بذر خرد

موجود
نیروی پنهان دوستی و رفاقت
٪۱۰
نیروی پنهان دوستی و رفاقت
لیدیا دنوورث
۳۲۵۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان
موجود
نفر بعدی‌ای که در بهشت ملاقات میکنید
٪۱۰
نفر بعدی‌ای که در بهشت ملاقات میکنید
میچ آلبوم
۴۸۵۰۰ ۴۳,۶۵۰ تومان
موجود
علم و آیین‌ها
٪۱۰
علم و آیین‌ها
روپرت شلدریک
۵۹۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
موجود
رفتار منصفانه
٪۱۰
رفتار منصفانه
ایو رودسکی
۵۹۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
موجود
شیوه ارسطویی
٪۱۰
شیوه ارسطویی
ادیث هال
۱۳۵۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
ناموجود
جشن بی‌معنایی
جشن بی‌معنایی
میلان کوندرا
موجود
هر چه بیشتر، بهتر
٪۱۰
هر چه بیشتر، بهتر
بلیک مورگان
۵۹۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان
موجود
وارن بافت به روایت خودش
٪۱۰
وارن بافت به روایت خودش
وارن بافت
۱۳۹۵۰۰ ۱۲۵,۵۵۰ تومان
موجود
ثروتمندترین مرد بابل
٪۱۰
ثروتمندترین مرد بابل
جورج سمیوئل کلاسون
۱۷۹۵۰۰ ۱۶۱,۵۵۰ تومان
موجود
جک ما: به روایت خودش
٪۱۰
جک ما: به روایت خودش
بذر خرد
۱۳۷۵۰۰ ۱۲۳,۷۵۰ تومان
موجود
کیمیاگر
٪۱۰
کیمیاگر
پائولو کوئیلو
۸۶۵۰۰ ۷۷,۸۵۰ تومان