انتشارات بذر خرد

کتاب‌های پرفروش بذر خرد

٪۱۰

کیمیاگر

۳۷۵۰۰ ۳۳۷۵۰ تومان
٪۱۰

وارن بافت به روایت خودش

۴۹۵۰۰ ۴۴۵۵۰ تومان
٪۱۰

ثروتمندترین مرد بابل

۳۸۵۰۰ ۳۴۶۵۰ تومان
٪۱۰

مارک زاکربرگ: به روایت خودش

۴۷۵۰۰ ۴۲۷۵۰ تومان
٪۱۰

جک ما: به روایت خودش

۳۶۵۰۰ ۳۲۸۵۰ تومان
٪۱۰

سزاوار: اعتماد به نفس خود را تقویت کنید تا ارزش خالصتان رشد کند

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

علم و آیین‌ها: تاثیر تجربه‌های معنوی راهگشا بر بدن، مغز و سلامتی

۵۹۵۰۰ ۵۳۵۵۰ تومان
٪۱۰

جهش زندگی شما

۵۹۵۰۰ ۵۳۵۵۰ تومان
٪۱۰

ریاضیات خوشبختی

۳۴۵۰۰ ۳۱۰۵۰ تومان
٪۱۰

جشن بی‌معنایی

۲۴۵۰۰ ۲۲۰۵۰ تومان
٪۱۰

هنر زندگی: چیزهای کوچک ولی باارزش

۲۴۵۰۰ ۲۲۰۵۰ تومان
٪۱۰

خودشناسی تمرین راه کارهای عملی

۱۹۵۰۰ ۱۷۵۵۰ تومان
٪۱۰

هر چه بیشتر، بهتر

۵۹۵۰۰ ۵۳۵۵۰ تومان
٪۱۰

راه و روش ارسطویی: چطور حکمتی کهن می‌تواند زندگی‌مان را تغییر دهد

۶۷۵۰۰ ۶۰۷۵۰ تومان
٪۱۰

رفتار منصفانه

۵۹۵۰۰ ۵۳۵۵۰ تومان
٪۱۰

نفر بعدی‌ای که در بهشت ملاقات میکنید

۴۸۵۰۰ ۴۳۶۵۰ تومان

نیروی پنهان دوستی و رفاقت

کتاب‌های جدید بذر خرد